EPP otti askeleen kohti juuriaan

Osallistuin yhtenä 16:sta suomalaisesta äänivaltaisesta delegaatista EPP:n puoluekokoukseen Helsingissä. Käytin lisäksi KD:n puoluevaltuuston puheenjohtajan ominaisuudessa äänivaltaa tiistain EPP Assemblyssa. Tunnelma kokouksessa oli innostava ja yhtenäisyyttä korostava. Kokousjärjestäjät olivat onnistuneet järjestelyissään ja kokouspaikka tihkui positiivista Suomi-kuvaa. Moni kansainvälinen kokousvieras piti Suomea oivallisena kokouspaikkana. Toisaalta kokouksessa oli aistittavissa EPP:n vahvaa sitoutumista sen kristillisdemokraattisiin arvoihin. Useassa valtionpäämiestasoisessa puheenvuorossa […]

Paha SoMe?

Viime aikoina olen kuullut melko usein, että some on pilannut politiikan. Itselleni voisi olla jopa houkuttelevaa syyttää sosiaalista mediaa kesän aikana kokemastani Jazz-julkisuudesta. Se ei olisi mielestäni koko totuus. On totta, että viestinnän nopeus ja määrä ovat kasvaneet eksponentiaalisesti sosiaalisen median aikakaudella. On myös totta, että viestinnän muuttuessa reaktiiviseksi ihmisen neurobiologia ohjaa toimintaamme tietoisen toiminnanohjauksemme […]

Tärkein oppi Ruotsin vaaleista

Suomalainen vaalijärjestelmä kaipaa perustavaa uudistusta. Ihmisten äänestysinnokkus on pohjalukemissa, eikä nykyisellä järjestelmällä tätä korjata. Itse uskon siihen, että siirtyminen pohjoismaiseen listavaalijärjestelmään toisi lisäpotkua suomalaiseen edustukselliseen demokratiaan. Ruotsissa äänestysprosentti viime valtiopäivävaaleissa nousi lähes 90 prosenttiin.Kotimaassa esim viime kunnallisvaaleissa uurnille vaivautui vain 58 prosenttia äänioikeutetuista. Kun erot naapurimaiden välillä ovat näin suuret, on pakko kysyä, mikä järjestelmässämme […]

Virkamiehen tilinpäätös

Tilinpäätös on sana joka liitetään yrityksiin ja kuntiin silloin kun katsahdetaan menneeseen arvioiden tehtyä työtä, onnistumisia ja epäonnistumisia. Kun oma virkasuhteeni Merikarvian kuntaan päättyy 1.7. alkaen, on myös omalla kohdallani syytä tarkastella tätä neljää vuotta jonka olen saanut palvella Merikarviaa ja merikarvialaisia. Ensimmäiset vuodet toimiessani kunnan hallintopäällikkönä tutustuin vastuualueenani kunnan hallintoon, henkilöstöön ja talouteen. Opin, […]